ISO 9001 kwaliteitscertificering

Ieder bedrijf produceert afval. Het milieuaspect speelt een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse bedrijfsvoering. In toenemende mate verplicht de overheid het bedrijfsleven nog zorgvuldiger om te gaan met het milieu. Hiertoe worden bedrijven verplicht om volgens vastgestelde kwaliteitsnormen te werken.

Metaalhandel Broersen is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Deze kwaliteitscertificering waarborgt een correcte naleving en handhaving van onze dienstverlening. Onze kwaliteitscertificering waarborgt een gesloten systeem, waarin de door u aangeboden stromen worden verwerkt tot secundaire grondstof.

VIHB nummer

Per 1 januari 2005 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de wet en regelgeving op het gebied van de verplichte registratie, melding en transport van afvalstoffen (waaronder schroot) ingevoerd. Bij afvaltransport en inzameling is het PMV formulier vervangen door een begeleidingsbrief. Voor dit nieuwe document zijn een drietal nummers, te weten het VIHB nummer, het bedrijfsnummer en het afvalstroomnummer wettelijk verplicht gesteld.

Het VIHB nummer, dit is een registratienummer voor bedrijven die afval(schroot) vervoeren, inzamelen, (ver)handelen en bemiddelen. Dit nummer is op te vragen bij het NIWO (070-3992011).

Het bedrijfsnummer, dit is een uniek nummer dat aan ieder bedrijf, welk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel wordt toegekend. Deze bedrijfsnummers worden door Metaalhandel Broersen aangevraagd.

Het afvalstroomnummer, dit nummer bestaat uit de verwerkers code van vijf cijfers, de verwijzing naar de Eural code (2 cijfers) en de laatste 5 cijfers van uw klantnummer bij Metaalhandel Broersen. De afvalstroomnummers worden verstrekt door Metaalhandel Broersen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u zich melden op de website van de NIWO of de uitgebreide brochure via het internet downloaden (www.sva.nl). U kunt ook informatie over de nieuwe wet- en regelgeving vinden op www.vrom.nl (dossier afvalstoffen)

Milieuverklaring

Milieuverklaring.PDF

Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem

Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem.PDF